English
Site Map : Login : Text Only : Screen Reader : Text Size: Decrease Font Size Increase Font Size

School logo Ysgol Treferthyr

Ysgol Treferthyr
Criccieth
Criccieth
LL52 0DS

Y Siarter Iaith


Ers lansio'r Siarter Iaith Gymraeg yn ysgolion cynradd Gwynedd mae llawer o waith gwerth chweil wedi digwydd yn Ysgol Treferthyr i geisio dylanwadu ar ddefnydd cymdeithasol plant o'r Gymraeg. 

Nod syml y Siarter Iaith yw arwain at gynnydd yn nefnydd cymdeithasol plant o'r Gymraeg. Mewn gair, cael y plant i siarad Cymraeg. Mae'r Siarter Iaith yn gofyn am gyfranogiad gan bob aelod o gymuned yr ysgol- y cyngor ysgol, y disgyblion, y gweithlu, rhieni, llywodraethwyr a'r gymuned ehangach er mwyn sicrhau perchnogaeth lawn ohoni. 

Caiff ysgolion eu gwobrwyo gyda gwobrau Efydd,Arian ac Aur. Er mwyn i bawb gael eu gwobrwyo ar sail eu hymdrechion, sefydlwyd yr egwyddor bod pob ysgol yn gosod eu gweledigaeth heriol a chyraeddadwy ei hun. Mae hyn yn cydnabod bod amgylchiadau pob ysgol yn wahanol ac yn rhoi cyfle i bob ysgol wireddu ei gweledigaeth a'i rhaglen weithredu ei hun.

Mae Ysgol Treferthyr y barod wedi bod yn llwyddiannus gan dderbyn y wobr Efydd ac Arian.
© 2009 developed and powered by STconnect.co.uk