English
Site Map : Login : Text Only : Screen Reader : Text Size: Decrease Font Size Increase Font Size

School logo Ysgol Treferthyr

Ysgol Treferthyr
Criccieth
Criccieth
LL52 0DS

Blwyddyn Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1

Mae'r dosbarth Blwyddyn Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1 yn gweithredu'r Cyfnod Sylfaen. Drwy eu chwarae mae'r plant yn ymarfer a chyfnerthu eu dysgu, gyda profiadau uniongyrchol yn galluogi plant i ddatblygu eu dealltwriaeth.


© 2009 developed and powered by STconnect.co.uk