English
Site Map : Login : Text Only : Screen Reader : Text Size: Decrease Font Size Increase Font Size

School logo Ysgol Treferthyr

Ysgol Treferthyr
Criccieth
Criccieth
LL52 0DS

Blwyddyn 2 a 3

Mae'r dosbarth Blwyddyn 2 a 3 yn pontio rhwng y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2. Mae'n   gweithredu'r ethos y Cyfnod Sylfaen gan sicrhau bod y gweithgareddau amrwyiol a ddarperir mewn ardaloedd tu mewn a thu allan, yn rhoi profiadau uniongyrchol a gwerthfawr i'r disgyblion. Drwy'r  rhain maent yn datblygu sgiliau ac eu dealltwriaeth y disgyblion sy'n addas ar gyfer eu hoedran a'u gallu.


© 2009 developed and powered by STconnect.co.uk